Maakt meten makkelijker
<<< Terug naar Beslissingstabel

Performance Oriented Mobility Assessment volgens Tinetti (POMA)

Tinetti, 1986

De POMA evalueert de balans tijdens zit, stand en lopen door middel van verschillende opdrachten met onderandere interne en externe evenwichtsverstorende prikkels. De POMA bevat 2 evaluatie onderdelen: balans (POMA-B) en lopen (POMA-G).

NB: De POMA-B is bijzonder geschikt voor cliënten met Parkinson. De POMA-G is niet geschikt voor cliënten na CVA. De POMA is niet geschikt om valrisico te meten.

Categorie

Balans en rompbalans (Zit & stand, niet CVA)

Doelgroep

FAC 1 of hoger

Doel meetinstrument

 • Evalueren
 • Inventariseren

Type meetinstrument

 • Performancetest
 • Observatielijst

Duur

10 minuten

Combinatiemogelijkheden

 • Timed Up and Go (TUG) pagina 83. Indien u na de POMA-G een pion op 3 meter plaatst en de tijd tijdens het lopen opmeet.
 • Rombergtest (niet aanwezig in de UNCO-MOB 2.1). Indien u bij item 6 de cliënt 60 sec met de ogen gesloten laat staan i.p.v. 10 sec.

Protocol POMA

Benodigdheden

Standaard:

 • Pen + Invulformulier op clipbord (pagina 79 - 82)
 • Stopwatch
 • Stoel zonder leuningen met harde zitting

Optioneel:

 • Timed Up and Go (TUG) (pagina 85) + Pion

Hulpmiddelen:

 • Toegestaan: Looprek / Rollator / Stok / Orthese / …

Ruimte

Een rustige kamer of gang met vlakke ondergrond, zonder obstakels.

Instructies

Voor het meten:

 • Plaats de stoel aan het begin van een open ruimte, leg het doel van het meetinstrument uit.
 • Cliënt zit in een stoel bij aanvang van POMA-B. De cliënt staat rechtop bij aanvang van POMA-G.

Tijdens het meten:

 • Lees de instructie luidop en doe, indien nodig, de opdracht 1 maal voor.
 • Bewaak altijd de veiligheid van de cliënt.
 • Omcirkel de overeenkomstige score.

Na het meten:

 • Bereken de totaalscore en interpreteer deze aan de hand van de normwaarden en vorig resultaten.
 • Plaats de totaalscore op het invulformulier totaalscores (pagina 9).

Scoring

Omcirkel 1 score per item. Bij twijfel geeft u de laagste score aan. Tel de score per onderdeel op om de subtotalen van de POMA-B (maximaal 16) en de POMA-G (maximaal 12) te berekenen. Tel beide onderdeel subtotalen op om de totaalscore (maximaal 28) te berekenen.

Interpretatie

Een hogere score staat voor een hoger functioneringsniveau.

Normwaarden

TODO

Invulformulier POMA

 • Cliënt
 • Meetinstrument
(Selecteer één antwoord per item, kies bij twijfel de laagste score.)
POMA-B: Balans
Gebruik een stoel zonder leuningen.
1.
Instructie: "Kunt u rechtop blijven zitten?"
De cliënt zit stabiel en veilig
De cliënt zakt scheef OF onderuit
2.
Instructie: "Kunt u vanuit uw zitpositie komen staan, zonder uw armen te gebruiken?"
a) Zelfstandigheid
De cliënt kan dit zelfstandig
De cliënt kan dit met armsteun
De cliënt heeft hulp van 1 of meer personen nodig
b) Aantal pogingen
De cliënt kan dit zelfstandig met 1 poging
De cliënt kan dit zelfstandig met meerdere pogingen
De cliënt heeft hulp van 1 of meer personen nodig
3.
Instructie: "Kunt u blijven staan zonder steun?" Observeer de eerste 5 sec.
De cliënt kan stabiel zonder steun blijven staan
De cliënt kan stabiel blijven staan met steun van stok / rollator / dergelijke
De cliënt staat onstabiel, wankelt, heeft voet en of rompbewegingen
4.
Instructie: "Kunt u blijven staan met uw voeten bij elkaar?"
De cliënt kan stabiel zonder steun blijven staan
De cliënt kan stabiel blijven staan met steun OF de voeten 10 cm uit elkaar
De cliënt staat onstabiel, wankelt, heeft voet en of rompbewegingen
5.
Instructie: "Kunt u blijven staan met uw voeten bij elkaar terwijl ik u een duwtje geef?" Geef 3 maal een licht duwtje op het sternum. Observeer ook gebruik van enkel- of heupstrategie.
De cliënt kan stabiel zonder steun blijven staan
De cliënt wankelt maar herstelt zich
De cliënt wankelt en kan zich niet herstellen zonder hulp of uitstappas
6.
Instructie: "Kunt u 10 sec blijven staan met uw voeten bij elkaar en uw ogen gesloten?" Gebruik een stopwatch. Observeer de eerste 10 sec. Indien u 60 sec observeert, voert u onmiddellijk de Rombergtest uit.
De cliënt kan stabiel blijven staan
De cliënt staat onstabiel (hou rekening met de natuurlijke sway)
7.
Instructie: "Kunt u een rondje op de plaats draaien? Draai 360° rond."
a) Regelmaat
De cliënt plaatst regelmatige stapjes
De cliënt plaatst onregelmatige stapjes
b) Balans
De cliënt is stabiel tijdens het draaien
De cliënt is onstabiel tijdens het draaien
8.
Instructie: "Kunt u gaan zitten zonder uw armen te gebruiken?"
De cliënt gaat veilig en in een vloeiende beweging zitten
De cliënt gaat veilig zitten en gebruikt hierbij de armen
De cliënt gaat onveilig zitten misrekent hierbij de afstand / ploft neer OF valt
Subtotaal POMA-B (op 16):
POMA-G: Lopen / Gait
Instructie: "Kunt u enkele meters lopen op uw gebruikelijke tempo, vervolgens omdraaien en terug lopen op een sneller, maar veilig tempo zonder hierbij te rennen? U mag hierbij uw stok / rollator / loophulpmiddel gebruiken. U start zodra ik ‘Start!’ gezegd heb. Alles duidelijk? ‘Start!’" Cliënt begint vanuit stand. Doe de opdracht voor indien nodig. Loop mee indien nodig voor de veiligheid. Positioneer uzelf dusdanig dat u de onderstaande criteria goed kunt beoordelen.
9.
Instructie: "Inzet na het ‘Start!’ signaal"
De cliënt start met lopen zonder aarzeling
De cliënt aarzelt OF heeft verschillende pogingen nodig
10.
Instructie: "Rechter zwaaivoet"
a) Paslengte
De rechter zwaaivoet passeert het linker standbeen
De rechter zwaaivoet passeert het linker standbeen niet
b) Pashoogte
De rechter zwaaivoet komt los van de grond
De rechter zwaaivoet komt niet los van de grond
11.
Instructie: "Linker zwaaivoet"
a) Paslengte
De linker zwaaivoet passeert het rechter standbeen
De linker zwaaivoet passeert het rechter standbeen niet
b) Pashoogte
De linker zwaaivoet komt los van de grond
De linker zwaaivoet komt niet los van de grond
12.
Instructie: "Passymmetrie"
De rechter en linker paslengte zijn gelijk
De rechter en linker paslengte zijn niet gelijk
13.
Instructie: "Pascontinuïteit"
De passen lijken continu
De passen bevatten haltes of discontinuïteit
14.
Instructie: "Afwijkende gang, gebruik van loophulpmiddel"
De cliënt loopt rechtuit zonder loophulpmiddel
De cliënt heeft een middelmatige afwijking tijdens het lopen OF gebruikt een loophulpmiddel
De cliënt heeft een opvallende gangafwijking
15.
Instructie: "Afwijkende rompbewegingen"
De cliënt loopt rechtop zonder loophulpmiddel
De cliënt loopt zonder rompbewegingen, maar met spreiding van de armen OF flexie van knieën / rug
De cliënt heeft uitgesproken rompbewegingen OF gebruikt een loophulpmiddel
16.
Instructie: "Voetafstand"
De cliënt plaatst de voeten normaal, de hielen raken elkaar bijna tijdens het lopen
De cliënt plaatst de voeten breed, de hielen zijn ver uit elkaar
Subtotaal POMA-G (op 12):
Totaal gang + balans (op 28):